نویسنده = کویستان محمدیان شریف
تعداد مقالات: 1
1. ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 32، زمستان 1399، صفحه 147-165

10.22034/emes.2021.244028

کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی؛ نعمت‌الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی؛ علی‌اکبر امین بیدختی