نویسنده = محمد قهرمانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر هوش سازمانی بر توانمندسازی اعضای هیئت علمی(مورد مطالعه: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری)

دوره 6، شماره 14، تابستان 1395، صفحه 143-163

محمد قهرمانی؛ محمود غلامی؛ احمدعلی روح الهی؛ داریوش مهری


2. اعتبار سنجی مدل مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه کابل

دوره 6، شماره 13، بهار 1395، صفحه 157-185

محمدعلی فطرت؛ اباصلت خراسانی؛ محمود ابوالقاسمی؛ محمد قهرمانی