نویسنده = سمیه بهمن آبادی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی رویکرد بهینه همترازسازی در آزمون‌های چندبعدی

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 217-264

سمیه بهمن آبادی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ علی دلاور؛ نورعلی فرخی؛ اصغر مینائی


2. ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 171-187

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی