نویسنده = �������� ���������� ����������
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 7-28

10.22034/emes.2019.36113

سیاوش طالع پسند؛ سعید مهنا؛ شهلا رستمی