نویسنده = اعظم اسفیجانی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 187-215

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی