نویسنده = جلیل یونسی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای آزمون‌های درک مطلب (مورد مطالعه: آزمون کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی)

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 205-227

ریحانه رحیمی؛ علی دلاور؛ جلیل یونسی؛ زهره سادات نصیری


2. ارائه مدل مطلوب برای پیوند زدن نمره‌های سوابق تحصیلی با نمره‌های آزمون سراسری ورود به دانشگاه

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 7-43

سمیه کاوه؛ ابراهیم خدایی؛ سید امین موسوی؛ علی مقدم زاده؛ جلیل یونسی