نویسنده = رضا محمدی
تعداد مقالات: 9
2. تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 115-149

10.22034/emes.2021.247581

طاهره ظفری‌پور؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضا محمدی


3. تبیین علل اثرگذار بر مراجعه دانش‌آموزان به آموزشگاه‌های آزاد کنکور

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 53-89

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا محمدی


4. اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر


5. ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 111-138

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی


6. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 11-27

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی؛ میترا گلوی


7. طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 115-153

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ فاخته اسحاقی


9. طراحی سازمان ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین آموزش عالی

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 145-174

جواد حاتمی؛ رضا محمدی