نویسنده = فرهاد سراجی
تعداد مقالات: 4
1. موانع مشارکت والدین در ارزشیابی توصیفی: مطالعه کیفی

دوره 10، شماره 29، بهار 1399، صفحه 229-260

فرهاد سراجی؛ نگار شکوری


2. ارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 117-152

علی عنایتی نوین فر؛ فرهاد سراجی؛ مهدی غلامعلی


3. شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، بهار 1393، صفحه 33-54

فرهاد سراجی؛ یحیی معروفی؛ طاهره رازقی