کلیدواژه‌ها = توانش ارتباطی بین فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی زبان انگلیسی پراسپکت و ویژن 1 از منظر توانش ارتباطی بینافرهنگی و فرافرهنگی

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 107-139

حسن سودمند افشار؛ ناصر رنجبر؛ مسلم یوسفی؛ نصراله افشار