کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 2
1. اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: درس فارسی دوره دوم ابتدایی)

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 107-138

آسیه سادات مدرسی سریزدی؛ عزت الله نادری؛ مریم سیف نراقی؛ قدسی احقر


2. الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 95-120

غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا معارفوند