کلیدواژه‌ها = دانشگاه‌های مجازی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگوی اجرای برنامه درسی مجازی بر اساس رویکرد یادگیری مشارکتی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 117-152

علی عنایتی نوین فر؛ فرهاد سراجی؛ مهدی غلامعلی