کلیدواژه‌ها = اعتباریابی
توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 205-233

مریم پورجمشیدی؛ اکبر مؤمنی راد؛ فاطمه کیهانی فاضل


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پایداری تحصیلی بر اساس نظریه‌های کلاسیک و سؤال-پاسخ

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 7-27

بهنام جمشیدی سلوکلو؛ راضیه شیخ الاسلامی


اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان: تعیین پایایی و روایی سازه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 71-94

حسین مطهری نژاد؛ حاج خانم اسماعیلی ماهانی