کلیدواژه‌ها = اعتماد سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-141

سید مهدی الوانی؛ سید صمد حسینی


2. نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی توانمندسازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 143-167

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ رقیه بهشتی راد