کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی تأییدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامة هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 161-186

محمد آزاد عبدالله پور؛ فریبرز درتاج؛ حسن احدی