کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین و اعتبارسنجی چهارچوب ارزیابی کیفیت دوره‌های آنلاین آزاد گسترده (موک)

دوره 10، شماره 30، تابستان 1399، صفحه 187-215

هاجرالسادات موسوی صالحی؛ اعظم اسفیجانی؛ بی بی عشرت زمانی


2. ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، پاییز 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی


3. اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، زمستان 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر