کلیدواژه‌ها = تحلیل رگرسیون لوجستیک -کنش افتراقی سؤال- مطالعات شبیه‌سازی مونت کارلو
تعداد مقالات: 1