کلیدواژه‌ها = مدیریت بازرگانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی درونی کیفیت گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 127-144

زهرا انجم شعاع؛ سیدرضا سید جوادین؛ حمیدرضا یزدانی