کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
تعداد مقالات: 4
3. مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 81-116

یحیی معروفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ داوود میرزایی فر


4. مدل مفهومی شایستگی‌های مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان بر اساس دیدگاه صاحب‌نظران

دوره 7، شماره 18، تابستان 1396، صفحه 169-199

پوران خروشی؛ احمد رضا نصر اصفهانی؛ سید ابراهیم میرشاه جعفری؛ نعمت الله موسی پور