کلیدواژه‌ها = کنترل
تعداد مقالات: 2
1. ساختار عاملی پرسشنامه سرسختی تحصیلی

دوره 9، شماره 28، زمستان 1398، صفحه 171-187

نورعلی فرخی؛ سمیه بهمن آبادی؛ حسن محمودیان؛ زهرا طباطبایی جبلی