دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی و تبیین مدل اثربخشی مدیریت دانش بر اثربخشی سازمان‌های خدماتی: رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

علی ایزانلو؛ مجتبی رفیعی؛ حسن فراتی


2. برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی: واکاوی رویکردهای دانشگاه‌های برتر جهان به طراحی، اجرا و ارزیابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ فریدون شریفیان جزی؛ سعید موسوی پور