دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. داده‌کاوی نمره‌های آزمون متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

اسرافیل اعلا؛ مریم ملاباقر؛ مصطفی یوسفی طزرجان