بررسی وضعیت علمی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری سال 1391 بر اساس دانشگاه فارغ‌التحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور

3 کارشناس آمار سنجش آموزشی سازمان سنجش آموزش کشور

چکیده

آزمون نیمه متمرکز دکتری در سال 1391 به منظور انتخاب مستعدترین افراد برای ادامه تحصیل در بالاترین سطح تحصیلات آموزش عالی برگزار شد. پذیرش داوطلبان براساس نمرة آزمون که به طور متمرکز توسط سازمان سنجش برگزار شد و نمره مصاحبه که توسط دانشگاه‌ها اعلام گردید، به نسبت مساوی، صورت پذیرفت.
هدف این تحقیق بررسی وضعیت علمی داوطلبان شرکت‌کننده و پذیرفته شده در این آزمون برحسب دانشگاه فارغ‌التحصیلی می‌باشد. بنابر این با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، با بهره‌گیری از مباحث علمی آمار توصیفی و استنباطی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌های ثبت شده در پایگاه داده‌ای سازمان سنجش به عنوان جامعه آماری این تحقیق پرداخته شده است. یافته‌ها و نتایج این تحقیق براساس متغیر‌هایی مانند جنسیت، دوره قبولی، میانگین نمرات، معدل کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و نمره‌های کتبی ‌آزمون و مصاحبه در گروه‌های نه گانه آزمایشی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که دانشگاه‌های دولتی درصد قبولی بالاتری نسبت به سایر دانشگاه‌ها دارند و بیشتر فارغ‌التحصیلان آنها در دوره‌های روزانه پذیرفته شده‌اند. علاوه بر این میانگین نمره کسب شده در آزمون دکتری توسط فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی در گروه‌های آزمایشی بالاتر از دانشگاه‌های دیگر است. 

کلیدواژه‌ها


خدائی، ابراهیم؛ محمدی، رضا و جمالی، احسان (1391). آزمون نیمه متمرکز دکتری (مبانی سنجش و پذیرش).
- گزارش انتشاریافته از همایش "تأملی بر دوره‌های دکتری تخصصی در ایران"، 26 و 27 اردیبهشت ماه 1386.
- دفترچه‌ی راهنمای آزمون ورودی دوره‌ی دکتری (نیمه متمرکز) 1391
- معاونت فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور (1390). گزارش اولین آزمون دکتری (PH. D) نیمه متمرکز دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.
- راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل و اعزام به خارج از کشور در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی 68-1367.
- آئین‌نامه آزمون های نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری.
- معاونت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (1391). کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390.
- نقی‌زاده، سیما (1392). بررسی موفقیت داوطلبان ورود به مقاطع تحصیلات تکمیلی از منظر دانشگاه فارغ‌التحصیلی (بررسی موردی رشته حقوق)، پنجمین همایش بین‌المللی انجمن آموزش عالی ایران، خرداد 1392.
- وزارت فرهنگ و آموزش عالی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی (1372). آئین‌نامه دوره دکتری PH.D، نشریه شماره 130.
- سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی
 
-     Arias Ortiz, Elena, Dehon, Catherine. (2008). what are the Factors of Success at University? A Case Study in Belgium, CESifo Economic Studies. Vol.54, (121-148).
-     Oladokun, V. O, Adebanjo, A. T, and. Charles-Owaba O. E, (2008). “Predicting Students’ Academic Performance using Artificial Neural Network: A Case Study of an Engineering Course”, The Pacific Journal of Science and Technology, Vol. 9, (72-79).
-     L. O, Gbore (2013). Relationship between cognitive entry characteristics and academic performance of university undergraduates in south west, Nigeria, Journal of educational and Social Research, Vol. 3, (19-24).
-     Shipley, Natalie L.; Jackson, Mary Jo; Segrest, Sharon Larisa (October 2010).The effects of emotional intelligence, age, work experience, and academic performance. Research in Higher Education Journal. Vol. 9, (1-18).