تحلیل نتایج آزمون کارشناسی ارشد بر اساس مدل‌های اثر تصادفی رده‌بندی متقاطع و چندسطحی: مقایسه دو رویکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آمار ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در برخی مواقع ساختار جوامع سلسله ‌مراتبی به گونه‌ای است که دو سطح به جای اینکه در طول هم باشند در عرض هم قرار دارند و لذا نمی‌توان مدل‌های آشیانه‌ای را برای آنها به‌کار برد. در چنین حالتی لازم است مدل‌های رده‌بندی متقاطع به‌عنوان زیرکلاسی از مدل‌های چندسطحی مورد استفاده قرار گیرند. چشم‌پوشی از ساختار رده‌بندی متقاطع می‌تواند جهت و میزان اریبی مشاهده شده در برآورد پارامترها را به‌طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله با به‌کارگیری مدل‌سازی رده‌بندی متقاطع برای نمره‌های کل پذیرفته‌شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 و به‌کارگیری نرم‌افزار R، مدل متقاطع با مدل‌بندی چندسطحی متناظرش با استفاده از آماره انحراف مقایسه شد. بر اساس توزیع‌های شرطی کامل پارامترهای مدل، برآوردشان با به‌کارگیری روش‌های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی به‌دست آمد. در نهایت آماره انحراف برای مقایسه مدل متقاطع و مدل چند سطحی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل‌بندی اثر تصادفی رده‌بندی متقاطع برای جوامعی با ساختار تقاطعی به مراتب بهتر از مدل چندسطحی معمولی متناظر با آن عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


باقی­یزدل، رقیه (1393). تحلیل اثر تقاطعی و عضویت چندگانه نتایج آزمون کارشناسی ارشد ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
باقی­یزدل، رقیه و گل­علی­زاده، موسی (1393). مدل اثر تصادفی رده­بندی متقاطع برای نمرات کل داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، چاپ شده در مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس آمار ایران، ص 133.
باقی­یزدل، رقیه و گل­علی­زاده، موسی (1395). مدل­بندی اثر تصادفی رده­بندی متقاطع نتایج آزمون کارشناسی ارشد ایران. فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی (پذیرفته شده برای چاپ).
جمالی، احسان (1392). مدل­های چندسطحی در علوم انسانی: مطالعه موردی داوطلبان آزمون سراسری. فصلنامه مطالعات اندازه­گیری و ارزشیابی آموزشی. 3 (4)، 9 -35.
زارع شاه‌آبادی، اکبر (1381). تأثیر فقر و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد. نشریه علمی-ترویجی جمعیت: جامعه­شناسی و علوم اجتماعی، 41، 69-88.
 
Beretvas, S. N. (2008). Cross-Classified Random Effects Models. In O'Connell, A. A., and Mc Coach, D. B. (eds.), Multilevel Modeling of Educational Data. Charlotte, N.C: Information Age Publishing.
Brown, W. J. (2009). MCMC Estimation in MLwiN (Version 2.1). Center for Multilevel Modeling, University of Bristol.
Fielding, A. (2002). Teaching Groups as Foci for Evaluating Performance in Cost Effectiveness of GCE Advanced Level Provision: Some Practical Methodological Innovation. School Effectiveness and School Improvement, 13, 225-246.
Gelman, A. & Hill, J. (2007). Data Analysis Using Regression and Multilevel/ Hierarchical Model, Cambridge: Cambridge University Press.
Goldestin, H. I. (1986). Efficient Statistical Modeling of Longitudinal Data. Analyze of Human Biology, 13, 129-142.
Goldstein, H (2010). Multilevel Statistical Models. (4th Ed.) London: Edward Arnold.
Goldstein, H. (1995). Multilevel Statistics Model. London: Institute of Education Press.
Hox, J. J. (2002). Multilevel Analysis, Techniques and Applications, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Longford, N. T. (1993). Random Coefficient Model, Oxford: Clarendon Press.
Luo, W. & Kwok, O. M. (2009). The Impacts of Ignoring a Crossed Factor in Analyzing Cross-Classified Data. Multivariate Behavioral Research, 44, 182-212.
Meyers, J. L. (2004). The Impacte of the Inappropriate Modeling of Cross-Classified Data Structures. Ph.D. Thesis, University of Texas.
Meyers, J. L. & Beretvas, S. N. (2006). The Impact of the Inappropriate Modeling of Cross-Classified Data Structures. Multivariate Behavioral Research, 41, 473-496.
Rasbash, J. and Brown, W. J. (2008). Non-hierarchical Multilevel Models. In J. De Leeuw and E. Meijer (eds), Handbook of Multilevel Analysis. New York: Springer.
Raudenbush, S. W. (1993). A Crossed Random Effects Model for Unbalanced Data with Applications in Cross-Sectional and Longitudinal Research. Journal of Educational Statistics, 18 (4), 321-349.
Raudenbush, S. W. and Bryk, A. S. (2002). A Hierarchical Models. Sociology of Education, 59, 1-17.
Snijder, T. A. B., and Bosker, R. J. (1999). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling, London: Sage Publications.