نویسنده = غلامرضا شمس
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی فرهنگ یادگیری دانشجویان رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی (قوت‌ها و ضعف‌ها)

دوره 8، شماره 21، بهار 1397، صفحه 159-190

زهرا معارف‌وند؛ غلامرضا شمس؛ زهرا صباغیان


2. واکاوی عناصر مؤثر بر تضمین کیفیت رشته مدیریت آموزشی با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 31-60

غلامرضا شمس؛ مقصود فراستخواه؛ رضا مهدی؛ زهرا معارفوند