نویسنده = روح اله مهدیون
تجارب زیسته شرکت‌کنندگان از چالش‌های شیوه نیمه‌‌متمرکز آزمون دکتری

دوره 10، شماره 31، آبان 1399، صفحه 63-96

10.22034/emes.2020.241809

روح اله مهدیون؛ علی حسام پور؛ محسن رفیعی


نقش مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 133-156

روح الله مهدیون؛ تقی زوار؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ فرهاد ناوه کش؛ شادی شاکری سیه کمری