نویسنده = جعفر ترک زاده
تعداد مقالات: 2
1. سنتزپژوهی مؤلفه‌های کارکردهای ارشادگری پژوهشی دانشجویان دکتری

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 113-158

قاسم سلیمی؛ نیره حسینی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


2. طراحی چهارچوب ارزیابی عملکرد پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی مبتنی بر روش ترکیبی اکتشافی

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 145-174

جعفر ترک زاده؛ مهدی صادقیان سورکی؛ رضا عقیلی