نویسنده = ���������� ��������
روش‌های مطلوب ارزشیابی در الگوی آموزش همراه با تولید در هنرستان‌های کاردانش

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 79-108

اسکندر فتحی آذر؛ غلامحسین میکائیلو؛ یوسف ادیب؛ علی اصغر خلاقی