نویسنده = ������������������ ������
مروری بر کاربرد های هوش مصنوعی و واقعیت مجازی در آموزش

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 71-92

10.22034/emes.2021.251559

مصطفی ظفری؛ علی اسماعیلی؛ ابوالقاسم صادقی نیارکی