نویسنده = ������������ �������������� ����������
بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پایداری تحصیلی بر اساس نظریه‌های کلاسیک و سؤال-پاسخ

دوره 8، شماره 22، مرداد 1397، صفحه 7-27

بهنام جمشیدی سلوکلو؛ راضیه شیخ الاسلامی