نویسنده = ���������� ��������
واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22034/emes.2023.1972209.2435

ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


ارزیابی مقایسه‌ای سیاست‌های کلان آموزش‌عالی کشورهای منتخب

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 87-111

10.22034/emes.2021.247579

احمد کیخا؛ غلامرضا ذاکرصالحی