نویسنده = رضا محمدی
الگوی ارزیابی حوزه های برگزاری آزمون سراسری

دوره 12، شماره 37، فروردین 1401، صفحه 98-115

10.22034/emes.2022.556258.2394

رضا محمدی؛ زهرا عزیزی؛ طاهره ظفری‌پور


تحلیل روند بازنگری برنامه درسی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 11، شماره 33، فروردین 1400، صفحه 140-183

10.22034/emes.2021.247581

طاهره ظفری‌پور؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ رضا محمدی


تبیین علل اثرگذار بر مراجعه دانش‌آموزان به آموزشگاه‌های آزاد کنکور

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 53-89

سیده مریم حسینی لرگانی؛ رضا محمدی


اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر


ارزیابی وضعیت موجود دانشگاه شهید بهشتی بر اساس استاندارد بین‌المللی IWA2: 2007

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 111-138

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL)

دوره 4، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 11-27

رامین نجفی؛ اباصلت خراسانی؛ رضا محمدی؛ میترا گلوی


طراحی الگوی مطلوب ممیزی کیفیت آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 115-153

رضا محمدی؛ محبوبه عارفی؛ عباس بازرگان؛ فاخته اسحاقی