کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
تحلیل جامعه شناختی نابرابری آموزشی و فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی

دوره 12، شماره 38، تیر 1401، صفحه 103-132

10.22034/emes.2022.551448.2372

وجیهه جلائیان بخشنده؛ کورش غلامی کوتنائی


تأثیر سرمایه اجتماعی و مسئولیت‏پذیری اجتماعی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

دوره 5، شماره 10، شهریور 1394، صفحه 109-132

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ رقیه بهشتی راد؛ پرویز نویدی