کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
واکاوی نقش شهریه در تصمیمات تحصیلی دانشجویان: مطالعه‌ای به روش فراترکیب

دوره 13، شماره 43، مهر 1402، صفحه 88-118

10.22034/emes.2023.1972209.2435

ابوالقاسم نادری‌روشناوند؛ ابراهیم خدایی؛ غلامرضا گرایی نژاد؛ احمد کیخا


مطالعه فرایند حذف کنکور سراسری براساس نظریه داده بنیاد

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 7-28

10.22034/emes.2023.545385.2332

سمیه طالبیان؛ احمد زندوانیان؛ محسن شاکری


تحلیل جامعه شناختی نابرابری آموزشی و فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی

دوره 12، شماره 38، تیر 1401، صفحه 103-132

10.22034/emes.2022.551448.2372

وجیهه جلائیان بخشنده؛ کورش غلامی کوتنائی


ابعاد و سطوح فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی : مروری منظم

دوره 11، شماره 36، دی 1400، صفحه 29-53

10.22034/emes.2021.251556

مرتضی مالمیر؛ کیوان صالحی؛ علی مقدم زاده؛ مرضیه دهقانی


واکاوی تجربه زیست شده استادان دانشگاه از ارزشیابی بازده‌های ‌یادگیری دانشجویان

دوره 10، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 77-137

10.22034/emes.2021.244025

مریم پاکزاد؛ علی‌اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره؛ حمیدرضا رضازاده


ساختار عاملی پرسشنامه فساد آکادمیک در آموزش عالی ایران

دوره 10، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 139-158

10.22034/emes.2021.244028

کویستان محمدیان شریف؛ جمال سلیمی؛ نعمت‌الله عزیزی؛ شیرکوه محمدی؛ علی‌اکبر امین بیدختی


تجارب زیسته شرکت‌کنندگان از چالش‌های شیوه نیمه‌‌متمرکز آزمون دکتری

دوره 10، شماره 31، آبان 1399، صفحه 63-96

10.22034/emes.2020.241809

روح اله مهدیون؛ علی حسام پور؛ محسن رفیعی


شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت ‌علمی با تأکید بر نقش گروه‌های آموزشی: رویکردی آمیخته

دوره 10، شماره 29، خرداد 1399، صفحه 167-203

10.22034/emes.2020.39886

حانیه اسمعیلی ماهانی؛ جواد پورکریمی؛ سید محمد میرکمالی؛ احسان جمالی


سنتزپژوهی مؤلفه‌های کارکردهای ارشادگری پژوهشی دانشجویان دکتری

دوره 9، شماره 25، اردیبهشت 1398، صفحه 113-158

10.22034/emes.2019.35105

قاسم سلیمی؛ نیره حسینی؛ رحمت الله مرزوقی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی


طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

دوره 8، شماره 24، بهمن 1397، صفحه 175-205

عباس عباس پور؛ حمید رحیمیان؛ مرتضی طاهری؛ مهدی مبینی


شناسایی عوامل شکل‌دهنده تضمین کیفیت آموزش عالی ایران (مطالعه پدیدارشناسی)

دوره 8، شماره 23، آبان 1397، صفحه 153-199

رقیه بهشتی راد؛ محمدرضا اردلان؛ مقصود فراستخواه


بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی

دوره 7، شماره 19، آبان 1396، صفحه 155-179

مهدی ربیعی؛ صمد ایزدی؛ ابراهیم صالحی عمران؛ محمدرضا آهنچیان


ارزیابی عملکرد: راهی به‌سوی تعالی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید)

دوره 6، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 117-142

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ غلامرضا شمس مورکانی


ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 65-98

الهام بازیار؛ رضا محمدی


شایستگی‌های عمومی مورد نیاز برای موفقیت دانشجویان در زندگی علمی و حرفه‌ای

دوره 6، شماره 15، آبان 1395، صفحه 167-197

حانیه اسماعیلی ماهانی؛ حسین مطهری نژاد؛ مهدی لسانی


ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا اجباری؟

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 165-201

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


اعتباریابی ابزار سنجش استعداد کاری دانشجویان: تعیین پایایی و روایی سازه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 71-94

حسین مطهری نژاد؛ حاج خانم اسماعیلی ماهانی


شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 33-54

فرهاد سراجی؛ یحیی معروفی؛ طاهره رازقی