کلیدواژه‌ها = روش تدریس
تعداد مقالات: 1
1. توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان

دوره 8، شماره 24، زمستان 1397، صفحه 205-233

مریم پورجمشیدی؛ اکبر مؤمنی راد؛ فاطمه کیهانی فاضل