کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
وضعیت جاری ارزشیابی برنامه های درسی دوره آموزش ابتدایی

دوره 13، شماره 43، مهر 1402، صفحه 139-156

10.22034/emes.2023.2005328.2483

خیراله بامری؛ حسین مومنی مهموئی؛ مهدی زیرک؛ علی اکبر عجم


شناسایی عوامل مؤثر در ارزشیابی کیفیت آموزش در دانشگاه و ارائه مدل مناسب

دوره 12، شماره 40، دی 1401، صفحه 93-114

10.22034/emes.2023.1975622.2443

اعظم صمدی‌پور؛ نازنین بنی اسدی؛ اسماعیل کاوسی


الزامات ارزشیابی از عملکرد معلمان دوره ابتدایی

دوره 10، شماره 30، مرداد 1399، صفحه 101-134

10.22034/emes.2020.44341

محمدحسین بهرامی؛ بهروز مهرام؛ طاهره جوادی کلاته


چالش‌های کیفیت ارزشیابی برنامه درسی دوره‌ آموزش مجازی (مورد مطالعه: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 7، شماره 18، مرداد 1396، صفحه 29-52

حسن روشنی علی بنه سی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ اباصلت خراسانی


تبیین ویژگی‏های ارزشیابی مطلوب برنامه ‏درسی زبان‏آموزی در دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 109-131

احمد عربی جونقانی؛ اصغر سلطانی؛ کرامت اسمی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل هدپرف

دوره 6، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 67-88

حسن قلاوندی؛ فرشید اشرفی سلیم‌کندی؛ کیوان آقازاده


ارزشیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی فرایندی داوطلبانه یا اجباری؟

دوره 6، شماره 14، شهریور 1395، صفحه 165-201

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


ارزشیابی برنامه درسی هدیه‌های آسمانی پایه ششم ابتدایی شهر قزوین از دیدگاه معلمان

دوره 6، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 11-32

فاطمه رجب‌ پور سواری؛ محبوبه عارفی؛ محسن طالب زاده نوبریان


بررسی میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس استادان

دوره 5، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 49-70

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ فرهاد حیدری


بررسی عوامل مؤثر بر میزان روایی نتایج ارزشیابی دانشجو از استاد: پژوهشی آمیخته

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 129-152

بیژن عبدالهی؛ فرهاد فرهادی امجد؛ فرهاد قدیمی


اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی از راه دور : مروری بر الگوها و فرایندها

دوره 4، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 95-137

رضا محمدی؛ طاهره ظفری پور؛ فاطمه صادقی مندی؛ مریم زمانی فر


عوامل مؤثر بر ارزشیابی از اساتید از دیدگاه دانشجویان

دوره 4، شماره 7، آذر 1393، صفحه 139-164

جعفر ترک زاده؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ معصومه محترم


شناسایی چالش‌های ارزشیابی از آموخته‌های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 5، خرداد 1393، صفحه 33-54

فرهاد سراجی؛ یحیی معروفی؛ طاهره رازقی