کلیدواژه‌ها = ارزشیابی توصیفی
تعداد مقالات: 5
1. روایت معلمان ابتدایی از اجرای ارزشیابی توصیفی: تحقیق کیفی

دوره 9، شماره 27، پاییز 1398، صفحه 75-102

امینه محبی امین؛ رضا صابری


2. عوامل تسهیل‌بخش: پیش‌بین سطوح نهادینه‌سازی ارزشیابی توصیفی

دوره 7، شماره 20، زمستان 1396، صفحه 7-32

غلامعلی سیفی؛ مرتضی کرمی؛ حسین جعفری ثانی