کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های روان‌سنجی
ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه درگیری تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 9، شماره 26، مرداد 1398، صفحه 7-28

10.22034/emes.2019.36113

سیاوش طالع پسند؛ سعید مهنا؛ شهلا رستمی


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامة‌ عدم تعادل تلاش- پاداش (ERIQ) در بین معلمان

دوره 5، شماره 11، آذر 1394، صفحه 9-29

ابراهیم آریانی؛ علی خالق خواه؛ عیسی جعفری؛ علی مقدم زاده


بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون تداعی ضمنی عزت نفس

دوره 1، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 33-48

حمید هاشمی پور؛ محمود حیدری؛ جلیل فتح آبادی؛ پگاه نجات