کلیدواژه‌ها = عناصر برنامه درسی
برنامه درسی روش تحقیق در دوره تحصیلات تکمیلی: واکاوی رویکردهای دانشگاه‌های برتر جهان به طراحی، اجرا و ارزیابی

دوره 10، شماره 32، بهمن 1399، صفحه 37-76

10.22034/emes.2021.242398

اعظم کاییدی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ فریدون شریفیان جزی؛ سعید موسوی پور


ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی درسی بر اساس مدل کانو

دوره 9، شماره 28، بهمن 1398، صفحه 75-106

10.22034/emes.2020.38190

داود طهماسب زاده شیخلار؛ فاطمه مهین حسین نیا؛ احد عظیمی آقبلاغ؛ سید طاهر سیدی نظرلو