کلیدواژه‌ها = کیفیت تدریس
تعداد مقالات: 2
2. بررسی میزان همخوانی نتایج راهبردهای مختلف ارزشیابی تدریس استادان

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 49-70

ناصر شیربگی؛ جمال سلیمی؛ فرهاد حیدری