کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
ارزیابی دوره های آموزشی به کمک رویکرد تلفیقی آنتروپی شانن و تاپسیس فازی

دوره 11، شماره 34، شهریور 1400، صفحه 7-25

10.22034/emes.2021.248189

مریم سعیدصبائی؛ انیس پوررجب؛ مهرانگیز صدیق؛ الناز سعیدصبائی


طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر آموزش عالی

دوره 7، شماره 17، اردیبهشت 1396، صفحه 33-55

علاءالدین رفیع زاده؛ ناصر میرسپاسی


ارزیابی عملکرد: راهی به‌سوی تعالی نظام آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید)

دوره 6، شماره 16، بهمن 1395، صفحه 117-142

محمد خادمی کله لو؛ محبوبه عارفی؛ غلامرضا شمس مورکانی