نویسنده = حکیم زاده، رضوان
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و وزن‌دهی عوامل و ملاک‌های اعتبارسنجی برنامه‌های درسی رشته‌های مهندسی برق و کامپیوتر از دیدگاه اعضای هیئت علمی

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 159-198

امید امراله؛ ابراهیم خدایی؛ رضوان حکیم زاده؛ مجید نیلی احمدآبادی