نویسنده = شریف زاده، محمد شریف
تعداد مقالات: 1
1. عارضه‌یابی رویکرد میان‌رشته‌ای در آموزش عالی کشاورزی: مورد ترویج و آموزش کشاورزی

دوره 5، شماره 10، تابستان 1394، صفحه 61-88

محمد شریف شریف زاده؛ عبدالرضا محمودی سرای