نویسنده = معارفوند، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. الگویی برای تضمین کیفیت دوره آموزشی رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد

دوره 5، شماره 12، زمستان 1394، صفحه 95-120

غلامرضا شمس مورکانی؛ زهرا معارفوند