نویسنده = خاکی اردکانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی دانشکده‌های دانشگاه یزد با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها و ارزیابی متقاطع آرمانی

دوره 8، شماره 22، تابستان 1397، صفحه 183-202

سید حیدر میرفخرالدینی؛ نگار جلیلیان؛ هادی خاکی اردکانی