نویسنده = طهماسب زاده شیخلار، داود
تعداد مقالات: 1
1. مدل تأثیر علّی خودارزشیابی ‌محوری، استقلال شغلی و سرسختی شغلی بر عملکرد شغلی معلمان

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 199-228

داود طهماسب زاده شیخلار؛ احسان عظیم پور؛ موریس شیخی