نویسنده = حسینی نسب، داود
تعداد مقالات: 1
1. مدل علی پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس جهت‌گیری هدف، ادراک از کلاس: نقش واسطه‌ای هیجان تحصیلی

دوره 9، شماره 25، بهار 1398، صفحه 59-89

حسین بابازاده؛ داود حسینی نسب؛ شعله لیورجانی