نویسنده = میرزایی فر، داوود
تعداد مقالات: 1
1. مؤلفه‌های ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان

دوره 8، شماره 23، پاییز 1397، صفحه 81-116

یحیی معروفی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ داوود میرزایی فر