نویسنده = حسن پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش آشنایی کارکنان با سازمان در کاهش اختلاف نظرهای کارکنان و مدیران در ارزیابی عملکرد

دوره 4، شماره 7، پاییز 1393، صفحه 85-109

محمد حسن پور؛ حمدالله حبیبی؛ سید صمد حسینی