نویسنده = نقی زاده، سیما
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت علمی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز ورودی دوره دکتری سال 1391 بر اساس دانشگاه فارغ‌التحصیلی

دوره 4، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 107-131

سیما نقی زاده؛ عبدالکریم شادمهر؛ الهه فراهانی


2. مقایسه روش‌های تخصیص وزن‌های بهینه به مؤلفه‌های آزمون‌های مرکب

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 49-68

امیدعلی آقابابایی؛ ابراهیم خدایی؛ سیما نقی زاده