نویسنده = حسینی، سید صمد
تعداد مقالات: 2
2. تأملی بر مبانی نظری، مفاهیم و مدل‌های اعتماد نهادی (سازمانی)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 105-141

سید مهدی الوانی؛ سید صمد حسینی