نویسنده = فهامی، منیژه
تعداد مقالات: 1
1. رابطة هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی: نمونه موردی دانشگاه‎های منتخب شهرکرد

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 127-143

منیژه فهامی؛ محمدتقی محمودی؛ فرزانه واصفیان